pokerestan

آشنایی با تمامی کارت های بازی پوکر

  • 20/03/2019
  • 0

بازی پوکر از 52 کارت تشکیل شده است. کارت های بازی پوکر مشابه کارت‌های پاسور بوده و در آن از اعداد و کارت های سرباز، بی بی، شاه و آس استفاده می‌شود. در ادامه به تمامی کارت های بازی پوکر به همراه تصویر اشاره کرده‌ایم.

 

کارت های بازی پوکر

دو گشنیز کارت های بازی پوکر – دو خشت cfe0fad477bf29a86d82e82362de7e00 – دو دل 505d67cfd722e715e3e4beb082205d38 – دو پیک dcd2e5401d90290f0521833cfedaa0ef

سه گشنیز 4161ddeb5b7e2a44fd531d12efc17e2e – سه خشت 6871205dd711cbda2f5d6ee272326c93 – سه دل ad940fe4dad1af8e60f65ffb92c82188 – سه پیک 451dc0966a947c35f9c5900208a3a8ee

چهار گشنیز 5dd90b7627c8b9ff9f96d28636c61dfa – چهار خشت b815ad279fa12c558c0bee285551e43a – چهار دل b815ad279fa12c558c0bee285551e43a – چهار پیک 0eea60e9c84ebcd5a37d4a94e80b4326

پنج گشنیز a58c2500c6f74bdf0ba09504e0f2c736 – پنج خشت 3f110f2f59e9a61fcf83e74f7acfdfa8 – پنج دل 2de6fb74775f9d11b8ac14dda7a6483c – پنج پیک 4d9eb689c4b97d82d353d013bb1f8431

شش گشنیز f98499aa830c82ef69bf9d1151547c30 – شش خشت 7347928e6698aa34e8a523ad8ce90393 – شش دل 7e7c007dda7aea311b449dce2e680c82 – شش پیک 1079fc8f920deecc1b0563826807575e

هفت گشنیز 2d69f2da1ad15b39268ceb9fcf66cc8d – هفت خشت 3b1c6ef9ab7ccc34bda958d13e4517f2 – هفت دل 56f5ba309a22749aa7bb5b4bc6b6d20a – هفت پیک 6756d08d48e11ea0674758b17e6acada

هشت گشنیز 01951ae373f892c5d4d94157943d478b – هشت خشت 8b7494525048eaba072c6fc01272bf60 – هشت دل 01f8509d591589720c097471f0c22fb4 – هشت پیک e1150a460dd45abda629e33fb9e35635

نه گشنیز f04e336c6000d256fa1cf3074523b3ee – نه خشت f522ae45d512e5f80e29e3a94e1a5476 – نه دل 1783287489fa222c411df8f3209c2db8 – نه پیک 3126fde30323ec9de3444d79a7d2a930

ده گشنیز 91cec469f4e49ad5aab460a2000ab2e8 – ده خشت 9ff44290112eebde56cd44e06d164ede – ده دل a9a6e4050c875a5eb916c9ae0fac33cc – ده پیک a55a8efb44362d0186bc2b1ee6b6f11e

سرباز گشنیز af0f9dbf2ee050ee9687d15e4b429aca – سرباز خشت 49e28f704aa854535d3d790b13de0317 – سرباز دل b243e76fa3ed1523d906975665ab2516 – سرباز پیک 22048c39ad4739916024187257b37ac9

بی بی گشنیز b23ce57aeb2cda3f704561a309622613 – بی بی خشت 0e7b91f91eab696a89fb396737747686 – بی بی دل b4f5b39b88e574d506febbfb50505b37 – بی بی پیک 558352c2b43707dcaa851af6f23a69f1

شاه گشنیز 90dd7325ddd8b296ab10a270fccde504 – شاه خشت 09ad0b49d101a779dabe2b573e57d0e4 – شاه دل fa22b1669edcf36b6e71262920bd110c – شاه پیک 90de86971175a6c8f81f010a6d914914

آس گشنیز c55bfc87b850c3fe5c08cced9ed74454 – آس خشت cb13ce520b48b8cd39abd2bfd7356e4a – آس دل d28872b33efd15d912ded70058ec9841 – آس پیک d3566d115c588afa93f0b71e66049909

این مطلب را از دست ندهید:   اهمیت موقعیت نشستن شما در بازی پوکر
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *