بلوف گیری در پوکر

۳ حالت برای بلوف گیری در پوکر – بلوف-کچر چیست؟

  • 08/09/2020
  • 0

یکی از لذت‌بخشترین کارها در پوکر گرفتن بلوف حریف است.

در این آموزش پوکر به بررسی ۳ حالت مختلف می‌پردازیم، با مفهوم بلوف-کچر آشنا می‌شویم و نکات کاربردی را در مورد بلوف گیری در پوکر برایتان مطرح خواهیم ساخت.

بیایید شروع کنیم!

بلوف‌گیر یا بلوف-کچر چیست؟

بلوف-کچر دستی است که تنها در برابر دست‌هایی که ممکن است حریف با آن‌ها بلوف زده باشد برنده است، و قدرتی در برابر دست‌های قوی او ندارد.

مفهوم بلوف گیری در پوکر به معنی کال کردن یک بت با دست‌های بلوف-کچر است.

وابسته به شرایط هر دستی (حتی دست‌های کامل نشده) می‌تواند به عنوان بلوف-کچر در نظر گرفته شود. به طور مثال در برخی شرایط نادر ممکن است بتوانید به شکل موثری با های‌کارت کینگ یک کال درست انجام دهید.

بیایید چند مثال را بررسی کنیم!

حالت اول: دوپیر ضعیف

بلوف-کچر بلوف گیری در پوکر

در پوکر آنلاین روی میز 0.25$/0.10$ مشغول بازی هستیم. میز ۶ نفره است. استک موثر 25$ می‌باشد.

در دیلر پوزیشن هستیم، 9K داریم و ۳ نفر قبل از ما فولد داده‌اند. تصمیم می‌گیریم به 0.6$ ریز بدهیم. اسمال-بلایند ری-ریز می‌کند و مبلغ را به 2.25$ می‌رساند. بیگ-بلایند فولد می‌دهد. ما کال می‌کنیم.

فلاپ: پات 4.75$ است و ♣9K♣T می‌خورد، اسمال-بلایند 3.12$ بت می‌کند. کال می‌کنیم.

ترن: پات 11$ است و ♣T می‌خورد، اسمال-بلایند تصمیم می‌گیرد 6.24$ بت کند. چه کار باید بکنیم؟

تحلیل فلاپ: وقتی که زمین دراوهای زیادی دارد (فلاپ خیس) و حریف ۶۰٪ پات بت می‌کند، طیف دست‌های احتمالی او پولاریزه یا قطبی است (یعنی یا کاملا بلوف است و یا دست خوبی دارد)، ریز کردن در چنین حالتی چندان معقول نیست، چرا که به طیف دست‌های ممکن ما آسیب خواهد زد، بنابراین کال کردن بهترین گزینه محسوب می‌شود.

تحلیل ترن: ده گشنیز (♣T) یکی از بدترین کارت‌های ممکن برای دست ما بود. قبل از خوردن ترن ما در برابر دست‌هایی مثل AK, KQ, KJ و AA برنده بودیم، اما با خوردن این کارت احتمال برد بسیار کمی در برابر آن‌ها خواهیم داشت. به جز این، تمام فلاش‌دراوهای زمین کامل شده‌اند.

حال قدرت دست ما صرفا در حد یک بلوف‌گیر یا بلوف-کچر است. اما برای جلوگیری از بلوف زدن حریف با دست‌هایی مثل 8A تا 2A و AQ و AJ نیاز داریم گاهی اوقات با دست خود کال درستی انجام دهیم. درست بودن یا نبودن این کال متناسب با حریف شما تعیین خواهد شد، آیا او قابلیت بلوف زدن را دارد؟

این مطلب را از دست ندهید:   چرا ♠4♠5 بهتر از ♠8♠9 است؟ (آنالیز استراتژی پوکر)

اگر مطمئن هستید که او این قابلیت را دارد دست شما می‌تواند به عنوان یک بلوف-کچر بسیار خوب عمل کند چرا که دست‌هایی مثل KK, 99 و Kx را نیز بلاک می‌کند.

حالت دوم: بلاکر

بلاکر در پوکر

میز ۶ نفره 0.25$/0.10$ پوکر آنلاین استک موثر 25$

در پوزیشن اسمال-بلایند هستیم و ♠AA داریم. آندردگان فولد می‌دهد و یک بازیکن در پوزیشن‌های میانی 0.5$ ریز می‌دهد. ۲ نفر بعدی او فولد می‌دهند. ما ری-ریز می‌کنیم و مبلغ را به 2$ می‌رسانیم. بیگ-بلایند فولد می‌دهد. حریف کال می‌کند.

فلاپ: پات 4.25$ است و 27J می‌خورد، 3.12$ بت می‌کنیم. حریف کال می‌کند.

ترن: پات 10.5$ است و ♣7 می‌خورد، چک می‌دهیم. حریف 5$ بت می‌کند. کال می‌کنیم.

ریور: پات 20.5$ است و ♠K می‌خورد، چک می‌دهیم و حریف 15$ آل-این می‌زند. چه باید بکنیم؟

تحلیل فلاپ: ما مجبوریم روی فلاپ بت کنیم، اما از سایز درستی استفاده نکردیم، چرا که حریف برخی از دست‌هایی را که قابلیت کال کردن داشت را فولد می‌دهد. دست‌هایی مثل 88, 99 و TT حتی بدون داشتن فلاش‌دراو قادر هستند روی این فلاپ تا ۳۳٪ مبلغ پات را کال کنند.

البته باید بگوییم که این بت‌سایز در مقابل حریفی که در دست‌های قبلی بازنده بوده بسیار مناسب است، چرا که به دلیل سنگین شدن پات تمایل بیشتری به ادامه بازی خواهد داشت.

تحلیل ترن: خوردن ♣7 روی ترن ممکن است کمی بد به نظر برسد (شاید اگر در برابر بیگ-بلایند بودیم و با ریز وارد بازی می‌شدیم واقعا بد بود)، اما به دو دلیل در این شرایط تقریبا بی‌تاثیر است:

  • احتمال اینکه حریف 7 داشته باشد بسیار کم است، چرا که او در پری-فلاپ ریز داده و سپس ری-ریز را کال کرده است، درنتیجه دست‌هایی مثل 76s و 87s از طیف او خارج می‌شود.
  • نسبت استک-به-پات کم است، یعنی می‌توانیم با دست‌های بیشتری خارج از پوزیشن، به صورت تهاجمی وارد بازی شویم و حریف نمی‌تواند مشابه با شرایط دیپ-استک از پوزیشن خود استفاده کند.

به این ۲ دلیل ما باید به شرطبندی خود ادامه دهیم و حریف را کال کنیم، چرا که حتی وجود آس خشت باعث می‌شود بسیاری از فلاش‌ناتس‌های احتمالی حریف را بلاک کنیم و در برابر دست‌های ضعیف او برنده شویم.

تحلیل ریور: در ریور نیز می‌توانیم به راحتی کال کنیم، چرا که ممکن است حریف فلاش‌دراوها و استریت‌دراوهایی داشته باشد که کامل نشده اند (مثل ♦AxQ و 98s و T9s)، اما در برابر دست‌های قوی معدودی نیز شکست خواهیم خورد (مثل 77, JJ و فلاش‌های قوی).

این مطلب را از دست ندهید:   لیمیت در پوکر (نو-لیمیت – پات-لیمیت – فیکسد-لیمیت)

بازی در پات‌های ری-ریز شده با زمانی که فقط یک ریز در پری-فلاپ وجود دارد بسیار متفاوت است. همچنین بلاک کردن فلاش‌ناتس با وجود A در دست شما و پیر آس برای بلوف‌گیری بسیار مناسب خواهد بود و کال کردن را معقول می‌سازد.

حالت سوم: میزهای سبک

Players Allin پوکر

در میز ۶ نفره 0.04$/0.02$ پوکر آنلاین هستیم. استک موثر 5$ است.

در کات‌آف هستیم و ♠AA داریم، آندردگان 0.12$ ریز می‌دهد. بازیکن بعدی فولد می‌دهد. ری-ریز می‌کنیم و مبلغ را به 0.43$ می‌رسانیم. بازیکنان بعدی فولد می‌دهند. آندردگان کال می‌کند.

فلاپ: پات 0.92$ است، ♣4♠Q♣T می‌خورد و آندردگان چک می‌دهد. تصمیم می‌گیریم 0.44$ بت کنیم. حریف کال می‌کند.

ترن: پات 1.8$ است و ♣6 می‌خورد و آندردگان چک می‌دهد. ما نیز چک می‌دهیم.

ریور: ریور T می‌خورد و حریف 1.36$ بت می‌کند. چه باید بکنیم؟

تحلیل فلاپ: روی فلاپ ما ولیو-بت کردیم (متناسب با ارزش دستمان). مبلغ بت می‌تواند بین ۳۳٪ تا ۶۶٪ پات باشد.

تحلیل ترن: حتی با اینکه فلاش‌دراو کامل شده و ما فلاش ناتس را بلاک نکرده‌ایم، بت کردن دوباره استاندارد است. اگر چک دهیم به سادگی به حریف اجازه داده‌ایم تا کارت بعدی را ببیند و با دست‌هایی که ممکن بود با آن‌ها کال یا فولد کند، بازی را ادامه دهد. در این شرایط بت کردن و فولد دادن در برابر ریز بهترین عملکرد است.

تحلیل ریور: بخاطر نحوه بازی ما در مراحل قبلی، تصمیم‌گیری برای ما سخت خواهد بود و تا حد زیادی وابسته به سبک بازی حریف است. اگر او از آن دسته افرادی است که با دست‌هایی مثل AK و AJ بلوف می‌زند و یا با AQ ولیوبت می‌کند کال کردن معقول است. اما اگر در برابر یک بازیکن محتاط هستید که فقط با دست‌هایی مثل فلاش بت می‌کند و سعی دارد با AK صرفا به شوداون برسد، فولد دادن گزینه بهتری است.

نتیجه‌گیری:

ترن: بت کردن و فولد دادن در برابر ریز معقول است، در برخی شرایط نیز می‌توانیم چک دهیم.

ریور: بازیکنان کمی وجود دارند که با AQ ولیوبت کنند، درنتیجه AA ما صرفا به عنوان یک بلوف-کچر عمل می‌کند.

جمع‌بندی بلوف گیری در پوکر

بخشی از بلوف گیری در پوکر ریاضیات می‌باشد، اما قسمت عمده و اصلی آن هنر است! با کسب تجربه می‌توانید تفاوت یک بلوف‌گیری خوب و بد را به طور کامل درک کنید. این مهارت یکی از سخت‌ترین بخش‌های پوکر است، اما ارزش یادگیری را دارد و مطمئنا اگر درست انجام شود پول زیادی به دست خواهید آورد.

امیدواریم از این آموزش پوکر لذت برده باشید! لطفا سوالات و نظرات خود را برای ما مطرح کنید، با آرزوی موفقیت.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *