بازی پوکر

آموزش ابتدایی؛ بررسی دست‌های مختلف در بازی پوکر

  • 16/05/2020
  • 0

در پوکر کلمه «دست» به مجموعه‌ای از ۵ کارت اطلاق می‌شود که به هر بازیکن در طول بازی داده می‌شود. هر دست از ارزش متفاوتی برخوردار است و با سایر دست‌های میز مقایسه می‌شود.
همه این دست‌ها در آن‌چه که «مرحله نمایش کارت‌ها» خوانده می‌شود نشان داده می‌شوند و بر اساس آن که کدام یک از ارزش بالاتری برخوردار هستند برنده پات را مشخص می‌سازند. ارزش هر دست توسط الگوهای خاص تعیین می‌شود. قبل از ورود به پوکر بهتر است اصول اولیه بازی را با جزئیات بیشتری یاد بگیرید به همین دلیل در این مطلب به بررسی دست‌های مختلف پوکر می‌پردازیم.

بررسی دست‌های مختلف در بازی پوکر

۱- کارت بالا

وقتی در بازی پوکر بازیکنان کارت‌های خود را رو می‌کنند و هیچ کدام دارای یکی از دست‌های موجود در لیست‌ زیر نباشند بازیکنی که بالاترین کارت‌ها را داشته باشد برنده می‌شود چنین دستی در اصطلاح «کارت بالا» خوانده می‌شود.
رده‌بندی کارت‌ها به ترتیب با آس شروع می‌شود (آس گاهی اوقات می‌تواند بالاترین یا پایین‌ترین کارت باشد) و پس از آن ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، سرباز، بی‌بی و شاه.
در اکثر موارد یک دست کارت بالا بازنده می‌شود زیرا به‌طور معمول بازیکنی پیدا می‌شود که دستی بهتر دارد حتی اگر فقط یک جفت باشد. اگر در نهایت دستی حاوی کارت بالا داشتید بهتر است فولد کنید. بعید است که چنین دستی برای شما منجر به کسب پول شود.

۲- پر (جفت)

یک پر در پوکر زمانی است که یک بازیکن دو کارت مشابه دارد. به عنوان مثال، وقتی یک بازیکن دو شاه، دو آس، دو پنج و … دارد. رده‌بندی پر همانند کارت بالا است و دارنده بالاترین جفت برنده می‌شود.
اگر بازیکنان دست خود را رو کنند و دو بازیکن دست یکسانی داشته باشند (به عنوان مثال اگر دو بازیکن کارت‌های خود را نشان دهند و هر دو جفت ۳ داشته باشند)، آن‌گاه برنده بازیکنی است که بالاترین کارت را در بین سه کارت باقیمانده دارد. در حقیقت ما با یک دست «کارت بالا» سر و کار داریم که پس از بررسی پرها باقیمانده است.
ممکن است دو پر مانند یک دست بسیار قوی بنظر برسد اما در رده‌های پایین لیست قرار دارد. اگر دو پر دارید بهتر است قبل از بستن شرط مطمئن شوید که دیگران دستی بهتر از یک پر ندارند.

این مطلب را از دست ندهید:   دانستنی | لحظات ماندگار در پوکر

پوکر

۳- سه تایی

سه تایی در پوکر زمانی است که یک بازیکن سه کارت یکسان دارد. اگر یک بازیکن سه ۳، سه سرباز، سه ۱۰ و غیره داشته باشد یک سه تایی خواهد داشت.
رتبه بندی سه تایی همانند سایر دست‌هایی است که تاکنون توضیح داده شده است. سه تایی در واقع یک دست بسیار قوی است. اگر سه تایی دارید بهتر است شرط خوبی ببندید.

۴- استریت

استریت در پوکر زمانی است که بازیکن دارای پنج کارت با رتبه متوالی است. به عنوان مثال یک استریت می‌تواند دارای یک توالی ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ باشد یا می‌تواند ۱۰، سرباز، بی‌بی، شاه، آس باشد.
اگر دو بازیکن استریت داشته باشند آن‌گاه بازیکنی برنده خواهد شد که توالی بالاتری داشته باشد. بنابراین اگر یک بازیکن استریتی با کارت بالای آس داشته باشد می‌تواند استریتی با بالاترین کارت شاه را شکست دهد.
استریتی با ده، سرباز، بی‌بی، شاه، آس به عنوان برادوی استریت شناخته می‌شود. استریتی که شامل ۵، ۴، ۳، ۲ و آس باشد بیبی استریت نامیده می‌شود. استریت یک دست قدرتمند است و وسط رده بندی قرار می‌گیرد و به اندازه‌ای نادر است که مطمئناً ارزش بازی کردن را دارد. اگر استریت داشتید ابتدا کمی ‌آهسته بازی کنید سپس در پایان چند شرط بزرگ ببندید.

۵- فلاش

فلاش در پوکر داشتن پنج کارت از یک خال است. خال در پوکر دل، خشت، خاج یا پیک است. لازم نیست کارت‌ها مانند استریت در یک توالی باشند و تنها از یک خال بودن کفایت می‌کند.
اگر دو بازیکن فلاش داشته باشند بازیکنی که دارای کارت اول و دوم بالاتری باشد برنده می‌شود و نوع خال تأثیری در انتخاب برنده ندارد.
بنابراین اگر یک بازیکن ۱۰، ۲، ۳، سرباز، آس (همۀ کارت‌ها از یک خال) داشته باشد فلاشی که دارای ۵، سرباز، ۳، ۷، ۹ (همه از یک خال) باشد را شکست می‌دهد زیرا آس بالاترین کارت رده‌بندی است. دست‌های فلاشی که دارای بالاترین کارت مشابهی بوده و تنها در نوع خال متفاوت هستند دست‌های برابر محسوب می‌شوند و هیچ کدام بالاتر از دیگری نیست.
این اتفاق گاه به گاه اتفاق می‌افتد اگر بازیکنان دارای دست‌های مساوی باشند پات تقسیم می‌شود.

فلاش

۶- فول (فول هاوس)

یک فول هاوس که فول هم خوانده می‌شد یک دست بسیار شگفت انگیز است که می‌توان در بازی پوکر به آن توجه خاصی داشت. بازیکنانی را مشاهده خواهید کرد که با داشتن این دست بسیاری از چیپ‌های خود را وارد پات می‌کنید زیرا شکست دادن این دست بسیار سخت است.
فول هاوس از ترکیب یک جفت و یک سه تایی تشکیل شده است. این دست می‌تواند ۳، ۳، ۳، سرباز، سرباز یا ۷، ۷، ۷، ۵، ۵ باشد.
اگر دو بازیکن فول داشته باشند برای تعیین این‌که چه کسی برنده خواهد شد باید به ارزش «سه تایی» و پس از آن به «جفت» نگاه کرد. بنابراین در مثال بالا دستی که سه ۷ دارد برنده خواهد بود. دست‌های فول هاوسی که دارای خال متفاوت اما کارت‌های یکسان هستند دست‌های برابر محسوب می‌شوند.

این مطلب را از دست ندهید:   تحلیل یک دست – سمی-بلوف در پات-لیمیت اوماها

۷- کاره

مانند سه تایی که از ۳ کارت هم رده تشکیل شده کاره هم از چهار کارت هم رتبه درست شده است. بنابراین دستی شامل سرباز، سرباز، سرباز و سرباز نمونه‌ای از یک کاره خواهد بود.
اگر دو بازیکن هم‌زمان کاره داشته باشند آن‌گاه برنده مانند سایر دست‌های پوکر بر اساس ارزشمندی کارت‌ها انتخاب می‌شود. بنابراین کاره‌ای با چهار سرباز، دست کاره‌ای با چهار ۷ را شکست می‌دهد.
کاره شاه بر کاره سرباز غلبه می‌کند. کاره دستی نیست که چندان رخ دهد اما بسیار قدرتمند است.

۸- استریت فلاش

در اینجا استریت فلاش افسانه‌ای را داریم. استریت فلاش شامل پنج کارت هم خال است که به شکل متوالی همانند یک استریت قرار گرفته‌اند.
هر استریت فلاش بر اساس بالاترین کارت در توالی ارزش گذاری می‌شود. بنابراین استریت فلاشی با ۵ کارت خاج که بالاترین کارتش بی‌بی باشد می‌تواند استریت فلاشی با ۵ خال دل که بالاترین کارتش ۱۰ باشد را شکست می‌دهد.
سلطان تمام دست‌های پوکر، پرطرفدارترین دست پوکر یعنی «رویال فلاش» شامل استریت فلاشی است که آس، کارت بالایی آن است و پس از آن یک شاه، بی‌بی، سرباز و ۱۰ وجود دارد.
این نادرترین دست در بازی پوکر است.

۹- پنج تایی

با خارج کردن رویال فلاش از بازی، این بالاترین دستی است که یک بازیکن در بازی پوکر می‌تواند داشته باشد.
مانند سه تایی و کاره، پنج تایی دستی شامل پنج کارت با ارزش برابر است. اگر دو بازیکن پنج تایی داشته باشند آن‌گاه کسی که بالاترین کارت در بین مجموعه‌های پنج تایی را دارد برنده می‌شود.
این دست خیلی پیش نمی‌آید زیرا به کارت جوکر یا وایلد کارت احتیاج دارد. اگر بدون وایلد کارت بازی می‌کنید این دست را نخواهید دید.

جمع بندی

پوکر یک بازی شگفت انگیز با انواع مختلفی از ترکیب دست است. اگر می‌خواهید در پوکر آنلاین و یا در کازینوها صاحب بردی بزرگ شوید، بهتر است درک کاملی از ترکیب‌های مختلف و نحوه کارکرد آنها داشته باشید.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *